Home Ting. 2 Kerja Kursus
Kerja Kursus Tingkatan 2
Written by Cikgu Khoo   
Friday, 27 January 2012 22:55

KERJA KURSUS

SEJARAH TINGKATAN DUA

Tajuk: Latarbelakang sekolah

 

(Elemen 1- Mengumpul sumber)

Bil

Jenis Sumber

Catatan

i

Surat

 • Surat asal yang ada kaitan dengan penubuhan sekolah/latarbelakang sekolah. Contohnya surat perasmian sekolah dari kementerian

ii

Suratkhabar

 • Gunting atau photostat artikel yang ada kaitan dengan latarbelakang sekolah
 • Pastikan nama suratkhabar dan tarikh ada bersama dengan artikel tersebut.
 • Jika artikel yang dipilih terlalu besar, lipat suratkhabar tersebut.
 • Boleh guna suratkhabar yang diphotostat tetapi pastikan ada nama suratkhabar dan tarikh bersama dengan artikel berkenaan
 • Tarikh penerbitan suratkhabar tidak boleh ditulis dengan tangan

iii

Majalah

 • Photostat mukasurat yang berkaitan dengan tajuk kajian
 • Photostat kulit depan majalah tersebut

iv

Orang sumber

 • Photostat kad pengenalan orang sumber yang ditemubual
 • Taip soalan dan jawapan temubual yang telah dijalankan

v

Internet

 • Muatturun artikel yang mempunyai kaitan dengan sekolah
 • Pastikan ada alamat laman web pada artikel tersebut.
 • Alamat laman web tidak boleh ditulis tangan

vi

Brochure

 

 • brochure tentang perasmian sekolah atau latarbelakang sekolah
 • bahan photostat boleh diterima

vii

VCD/DVD

 

 • Sertakan VCD/DVD yang menyiarkan tentang latarbelakang sekolah atau photostat kulit depan VCD/DVD yang menunjukkan tajuk

viii

Televisyen

 • Nyatakan tarikh siaran dalam rancangan televisyen yang menyiarkan tentang latarbelakang sekolah

ix

Buku ilmiah

 • Buku yang terdapat di perpustakaan sekolah atau mana-mana perpustakaan
 • Buku rujukan –dianggap bukan buku ilmiah
 • Photostat:

-          kulit buku

-          mukasurat yang ada maklumat latarbelakang sekolah

 

x

Apa-apa sumber lain yang sesuai

 • Setem yang ada gambar sekolah yang dikaji
 • Penanda buku  yang mempunyai gambar sekolah
  • Pemegang kunci yang mempunyai gambar sekolah

 

 

 

KERJA KURSUS SEJARAH

TINGKATAN DUA

 (Elemen 2)

 Hasil kerja boleh ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer.

 

 1. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan  fon Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2-0
 2. Hendaklah ditulis dalam bentuk esei antara 10 - 15 halaman

Bil

Aspek

Catatan

 

1

Tajuk

-          Tulis tajuk kajian pada sehelai kertas kosong

-          Tulis huruf roman (i) sebagai nombor di bawah helaian kertas tersebut

-           

2

Senarai kandungan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Taip format di bawah pada sehelai kertas kosong

-          Tulis huruf roman (ii) sebagai nombor di bawah helaian kertas tersebut.

Senarai kandungan

Bil

Perkara

Muka surat

1

Tajuk kajian

i

2

Senarai kandungan

ii

3

Penghargaan

Guna nombor huruf rumi sebagai nombor muka surat – hendaklah selaraskan dengan hasil yang telah ditaip

 

4

Objektif kajian

5

Kaedah kajian

6

Hasil kajian

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

7

Rumusan

8

Lampiran

9

Rujukan

 

 

3

Penghargaan

-          Tulis huruf rumi sebagai nombor di bawah helaian kertas

-          Tulis tajuknya iaitu Penghargaan

-          Menyatakan dan menghuraikan penghargaan kepada mana-mana empat pihak (guru, ibu bapa, rakan, orang perseorangan atau institusi)

-          Ingat!!! Catat nama orang yang berkenaan.  Contohnya, Terima kasih kepada guru sejarah iaitu Pn XXXX kerana…………….

-          Terima kasih kepada ibu saya, iaitu Pn Rosma kerana..........................

-          Buat dalam bentuk empat perenggan.

-          Setiap perenggan untuk satu pihak

 

4

Objektif  Kajian

-          Tulis tajuk objektif kajian

-          Menyatakan dan menghuraikan tiga objektif.

-          Kaitkan fakta dengan isi kandungan/tajuk/Iktibar

 

5

Kaedah Kajian

-          Menyatakan dan menghuraikan mana-mana empat kaedah kajian.

-          Contohnya:  temuramah, pemerhatian, analisis dokumen, penyelidikan perpustakaan, lawatan dan sebagainya.

-          Tolong kaitkan kaedah kajian dengan sumber.  Contohnya,  Contohnya, saya menemuramah orang sumber iaitu……..,  saya melayari internet untuk mendapatkan sumber http:………..

6

Hasil Kajian

-          Menyenaraikan dan menghuraikan lima sub tajuk beserta bahan sokongan seperti illustrasi, carta, pelan lokasi dan sebagainya.

-          Sub tajuknya ialah

 1. i. Asal usul nama Sekolah
 2. ii. Sebab-sebab nama Sekolah dipilih
 3. iii. Tarikh nama itu mula digunakan
 4. iv. Tempat asal Sekolah
 5. v. Perasmian sekolah

##  Penulisan hasil kajian anda boleh diselitkan dengan peta,pelan, gambar dan lain-lain bahan sokongan

 

7

Rumusan

-          Menyatakan dan menghuraikan tiga unsur patriotisme berkaitan dengan tajuk, iktibar tentang diri, bangsa dan negara

 

8

Lampiran

-          Memasukkan mana-mana tiga kategori bahan lampiran dan menulis kapsyennya.

-          Gambar, peta, pelan sekolah, dokumen asal, brocur atau bahan lain yang berkaitan

-          Kalau terdapat dua keping gambar yang berlainan,  ia masih dianggap dalam kategori yang sama iaitu gambar

 

9

Rujukan

-          Menulis jenis sumber rujukan mengikut format yang ditetapkan – Rujukan hendaklah selaras dengan bahan sumber yang diperolehi dalam elemen 1

 

 

 

 

Last Updated on Saturday, 28 January 2012 11:27