Home PT3 Kerja Kursus PT3 Cara menulis sumber rujukan
Cara menulis sumber rujukan PDF Print E-mail
Written by Cikgu Khoo   
Monday, 08 June 2015 00:00

CARA MENULIS BAHAGIAN RUJUKAN

Berikut adalah contoh:

1.  Buku Ilmiah :

Masariah Mispari, Johara Abdul Wahab, Ridzuan Hasan, 2003, Sejarah Tingkatan 2, Kuala

Lumpur :DBP

2.  Buku jurnal:

Ahmad Masjidin, "Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara" dalam

Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah, Bil 8, April 1979.

3.  Surat khabar

Jika keratan akhbar merupakan bahan photostat, pastikan photostat juga nama dan

tarikhnya.  Tulisan tangan untuk nama dan tarikhnya tidak diterima

Contoh penulisan :

Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5

4.  Majalah

Jelita, Jun 1995, halaman 5-10

5.  Internet

Malayan Union, http://geocities.com/kamashara/unionsm.htm

6.  Televisyen

-          Tajuk program

-          Tarikh

-          Masa

-          Rangkaian

7.  Radio

Tajuk program

Tarikh

Masa

-   Rangkaian

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### Jika buku yang anda photostat tidak ada nama pengarang, ia dianggap bukan buku ilmiah.  Ia dianggap sebagai sumber lain.